The Alternative Dutch Dictionary: uilskuiken

Android app on Google Play

Entry definition

uilskuiken etymology From uil + kuiken. pronunciation
  • {{audio}}
noun: {{nl-noun}}
  1. (literally, rare) owlet, owl chick
  2. (derogatory) nincompoop, birdbrain Het uilskuiken haalde de uilskuikentjes uit het nest van de uil The idiot took the owl's little chicks from the nest
Synonyms: (owl's chick) uilenjong, (nincompoop)
  • domoor, dommerik
  • ezel, ezelsveulen
  • kalf, kalverkop
  • oen
  • rund
, domoor, dommerik, ezel, ezelsveulen, kalf, kalverkop, oen, rund

All Languages

Languages and entry counts