The Alternative Latvian Dictionary: dzīvs

Android app on Google Play

Entry definition

dzīvs etymology From Proto-Balto-Slavic *gīˀwas{{R:Kim PBS}}, from Proto-Indo-European *gʷiwós, *gʷih₃wós 〈*gʷih₃wós〉, from *gʷey-, *gʷī- (whence also dzīt; q.v.) with a suffix -wo. Cognates include Lithuanian gývas, Prussian gijwans, geiwans, xsv giwatti (< *gīvati), Proto-Slavic *živъ 〈*živʺ〉 (Church Slavic живъ 〈živʺ〉, Russian жив 〈živ〉), Proto-Germanic *kwikwaz (either with a different suffix -k(w)o- or with h₃w > kw strengthening; Gothic 𐌵𐌹𐌿𐍃 〈𐌵𐌹𐌿𐍃〉, English quick, Swedish kvick, German keck), Sanskrit जीव 〈jīva〉, Latin vīvus (< *gʷiwós), Ancient Greek βίος 〈bíos〉, Proto-Celtic *biwos (Irish beo, bia, Welsh byw).{{R:lv:LEV}} pronunciation
 • {{lv-IPA}}
{{audio}}
adjective: {{lv-adj}}
 1. (of people, animals) living, alive that which lives dzīva būtneliving being dzīvs organismsliving organism dzīvā dabaliving nature (= the animal and vegetal kingdoms) māte viņam ir dzīva — his mother is alive pirmajā brīdī, kad uzzināju, ka Arturs dzīvs, man uzplūda tik daudz atmiņu — at the very moment when I heard that Arturs (was) alive, so many memories surged back to me
 2. (of plants, their parts) living, alive dzīvi ziediliving flowers (i.e., natural, not artificial) kamēr augs ir dzīvs, saknes un stumbrs aug arvien lielāki un palielinās lapu skaits — as long as the plant is alive, the roots and the trunk grow larger and larger and the number of leaves increases
 3. (of body parts, their components) living, alive not dead, still working dzīva šūnaliving cell dzīvi audiliving tissues dzīvs zobsliving tooth
 4. (definite forms) the living those who are alive dzīvie un mirušie — the living and the dead atrasties starp dvīvajiem — to be among the living
 5. lively, active, jolly which quickly reacts to external stimuli; expressing such capacity of reaction dzīvas acislively eyes dzīva sejas izteiksmelively facial expression siltumā un pie kārtīga ēdiena zēns kļuva dzīvāks un jautrāks — with warmth and good food the boy became livelier and more cheerful Skārbis bija maza, sīka auguma, ļoti dzīvs un runātnīgs — Skārbis was of small, petite size, very lively and talkative Pēteris kļuva runīgāks, gāja dzīvāku soli — Pēteris became more talkative (and) walked (with) livelier step(s)
 6. (of motion, traffic) bustling, intense, active, busy dzīva satiskmeintense, heavy traffic dzīva šosejafull, busy highway dzīva kustība uz ielāmintense movement on the streets tuvāk pilsētai ceļš kļuva dzīvāks; brauca tirdzinieki ar siena vezumiem un āboliem — closer to the city the road became busier; merchants rode with their carts full of hay and apples
 7. (of actions, events) lively, intense dzīvas sarunaslively conversation dzīva izrādelively show dzīva diskusija notika Arodbiedrību nama Kolonnu zālē — a lively discussion took place in the Column hall of the House of Trade Unions ap vilcienu bija dzīva kņada: atbraucēji gandrīz visi bija kareivji — around the train (there) was intense uproar: almost all arrivals were soldiers
 8. (of mental activities) lively, intense, strong, powerful dzīva iztēle, fantāzijalively imagination, fantasy dzīva intereselively, strong interest
 9. (of works of art, etc.) lively, expressive, intensive dzīva gleznaalive, expressive painting ilustrācijas kopā ar paskaidrojošo tekstu grāmatā ir ļoti dzīvas — the illustrations together with the explanatory text in the book are very alive, expressive
 10. (of imagined entities) living, lively very similar to reality; very impressive dzīvas atmiņaslively, intense, impressive memories šis bija viens no tiem briesmīgajiem sapņiem, kuri tik dzīvi un skaidri kā pati dzīve — this was one of those terrible dreams which are as alive and clear as life itself
 11. intact, untouched, safe; (of money) unspent; (of memories) well maintained nez vai jel mājas vairs būs dzīvas — who knows if the houses will still be alive (= intact, unharmed) pērnēja gada alga man vēl tāpat dzīva — my last year's salary is still as it were alive (= unspent) gadi ir aizgājuši, bet senā sajūta vēl vienmēr dzīva — years have passed, but the old feeling is still always alive
 12. (colloquial) such that there is a lot of it, without impurities, admixture ēst dzīvus taukus — to eat living (= pure) fat ēst dzīvu sāli — to eat living salt (i.e., to eat food with a lot of salt) dzīva nauda, balta naudaliving money, white money (both meaning “a lot of money”)
Synonyms: (of "active", "lively", "cheerful") dzīvespriecīgs, mundrs, možs, spirgts, žirgts
antonyms:
 • nedzīvs
 • miris

All Languages

Languages and entry counts