The Alternative Turkish Dictionary: ölmek

Android app on Google Play

Entry definition

ölmek etymology From otk öl-, from Proto-Turkic *öl-, which, according to the controversial Altaic hypothesis, is possibly derived from Proto-Altaic *ŏli ("to die; to be hungry, exhausted"). pronunciation
  • [œlˈmɛc]
  • {{hyphenation}}
verb: {{tr-verb}}
  1. to die
Synonyms: (figuratively) demir almak, göçmek, göç etmek, göç eylemek, toprak çekmek, topu dikmek, (idiomatic) ahireti boylamak, al kanlara bulanmak, bir avuç toprak olmak, bir hâl olmak, burnuna karıncalar dolmak, can borcunu ödemek, can vermek, canı çıkmak, candan geçmek, defteri dürülmek, dünyaya yuf borusu öttürmek, ebedî uykuya dalmak, ebediyete intikal etmek, emrihak vaki olmak, fevt olmak, fücceten gitmek, gözleri kapanmak, gözünü kapamak, gözünü yummak, Hakk'ın rahmetine kavuşmak, hayata gözlerini kapamak, hayata gözlerini yummak, helak olmak, iki eli yanına gelmek, irtihal etmek, kandilinin yağı tükenmek, nabzı durmak, nefesi durmak, rahmetli olmak, ruhunu teslim etmek, son yolculuğa çıkmak/son yolculuğuna çıkmak, tatlı canından olmak, toprak olmak, (slang) bok yoluna gitmek, cartayı çekmek, cavlağı çekmek, cehennemi boylamak, cızlamı çekmek, çıngırağı çekmek, gebermek, geberip gitmek, tahtalıköyü boylamak, kalıbı değiştirmek, kalıbı dinlendirmek, kuyruğu titretmek, mortoyu çekmek, nalları dikmek, post vermek, postu deldirmek, zartayı çekmek
antonyms:
  • ölmemek

All Languages

Languages and entry counts