The Alternative Turkish Dictionary: ölmemek

Android app on Google Play

Entry definition

ölmemek etymology Negative form of ölmek. pronunciation
  • [øɫmemek]
  • {{hyphenation}}
verb: {{tr-verb}}
  1. Not to die
Synonyms: (figuratively) demir almamak, göçmemek, göç etmemek, göç eylememek, toprak çekmemek, topu dikmemek, (idiomatic) ahireti boylamamak, al kanlara bulanmamak, bir hâl olmamak, burnuna karıncalar dolmamak, can borcunu ödememek, can vermemek, canı çıkmamak, candan geçmemek, defteri dürülmemek, dünyaya yuf borusu öttürmemek, ebedî uykuya dalmamak, ebediyete intikal etmemek, emrihak vaki olmamak, fevt olmamak, fücceten gitmemek, gözleri kapanmamak, gözünü kapamamak, gözünü yummamak, Hakk'ın rahmetine kavuşmamak, hayata gözlerini kapamamak, hayata gözlerini yummamak, helak olmamak, iki eli yanına gelmemek, irtihal etmemek, kandilinin yağı tükenmemek, nabzı durmamak, nefesi durmamak, rahmetli olmamak, ruhunu teslim etmemek, son yolculuğa çıkmamak/son yolculuğuna çıkmamak, tatlı canından olmamak, toprak olmamak, (slang) bok yoluna gitmemek, cartayı çekmemek, cavlağı çekmemek, cehennemi boylamamak, cızlamı çekmemek, çıngırağı çekmemek, gebermemek, geberip gitmemek, tahtalıköyü boylamamak, kalıbı değiştirmemek, kalıbı dinlendirmemek, kuyruğu titretmemek, mortoyu çekmemek, nalları dikmemek, post vermemek, postu deldirmemek, zartayı çekmemek, yaşamak
antonyms:
  • ölmek
related terms:
  • öldürmemek
  • ölünmemek

All Languages

Languages and entry counts