The Alternative Vietnamese Dictionary: gấu

Android app on Google Play

Entry definition

gấu 〈gấu〉 pronunciation {{vi-pron}} etymology From Proto-Vietic *c-guːʔ
noun: {{vi-noun}}
  1. (zoology) bear
Synonyms: hùng, gụ 〈gụ〉
noun: {{vi-noun}}
  1. (slang) date; love interest
Synonyms: bạn trai 〈bạn trai〉; bạn gái 〈bạn gái〉, bồ 〈bồ〉, gà bông

All Languages

Languages and entry counts